Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Oktober 2003


Med udsigt til teaterforlig


Kulturministerens forslag til teaterplan ændrer kun lidt, men vil til gengæld samle bred politisk opbakning. Største hurdle bliver børneteatret

Efter utallige tilløb ser det nu ud til, at der i løbet af få måneder vil komme ro over alle spekulationer om fremtidig teaterstruktur. Kulturministerens oplæg til teaterplan lukker de fleste diskussioner og vil - hvis der opnås bred politisk opbakning - bremse tilløb til teaterballade i resten af valgperioden.

En national børnescene er den vigtigste nyhed i det oplæg til teaterpolitiske ændringer, som Kulturministeren har offentliggjort. Desuden ændres krav til teaterbestyrelsers sammensætning og til formålsbeskrivelser af store dele af de danske teatre. Der vil blive stillet krav om nye regionale teatersamarbejder og om flere åbne scener. Det man hidtil har kaldt abonnementsordninger omdefineres til rabatordninger og decentraliseres.

Centralisering af børneteatre

Det mest markante i teateroplægget er en række krav om centralisering og styring af børneteatrene. Udnævnelsen af en national børnescene, svarende til musikområdets Statsensemble, er en tydelig markering af, at børneteatret skal være i rampelyset. Forslaget risikerer dog at strande i politisk-bureaukratiske aftaler, som handler mere om bygningsanvendelse end om at sikre et udviklingscenter for børneteater i Danmark. De igangværende diskussioner om sammenlægninger af teatre i Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab bærer tydeligt præg af en forventning om at en af bygningerne i DST skal bruges af dette nationale børneteater.

Særligt for børneteatrene gælder et forslag om at belægningsprocenter og egenindtjening skal være afgørende kriterier for offentlig støtte. Belægningsprocenter har hidtil ikke figureret som officelt teaterpolitisk grundlag.

Børneteatrene er det teaterfelt som mest tydeligt skal udsættes for kulturpolitiske ændringer i Kulturministerens oplæg. Den nationale børnescene er tænkt som et plaster på såret. Kulturministerens forslag om børneteatre imødekommer krav fra Dansk Folkeparti, men skal samtidigt ses som forhandlingsinvitation til især Socialdemokratiet. Hvis Socialdemokratiet godkender de øvrige elementer i oplægget, så vil det næppe volde vanskeligheder at give indrømmelser på børneteaterområdet.

Få lovændringer

En del af Kulturministerens forslag kræver ændret lovgivning, andre dele kræver blot ændrede aftaler mellem Kulturministeriet og de berørte teatre og kommuner.

Oplægget diskuteres i de nærmeste måneder blandt de politiske partier. Meget tyder på at man kan opnå bred politisk enighed. Derefter sendes de sandsynligvis få lovændringer til høring, så lovændringerne kan vedtages inden sommerferien.

Parallelt med dette vil Kulturministeren sikre, at de aftaler der skal fornyes med blandt andre landsdelsscenerne, Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab, Det Danske Teater og Den Jyske Opera kommer til at følge den enighed man opnår blandt de politiske partier.

Bagud med dansen

Kulturministerens teateroplæg indholder ingen forslag for den moderne dans. Det skyldes, at man afventer forslag fra den arbejdsgruppe, som blev nedsat i foråret (se Søndag Aften arkiv). Arbejdsgruppen forventes afslutte sit arbejde i oktober.

Man kan forvente, at arbejdsgruppen vil stille forslag indenfor alle felter af den moderne dans. En væsentlig del af arbejdet har handlet om dansens fødekæde, hvordan der skabes interesse for dans blandt børn og unge og hvordan man sikrer tilstrækkelig talentmasse til Skolen for Moderne Dans under Statens Teaterskole.

Derudover kan man forvente, at arbejdsgruppen vil stille forslag til at sikre dansens udbredelse udenfor København og Århus samt ønsker om mere fast driftsstøtte og dermed mindre projektstøtte til dansekompagnierne.

Tryghed og resignation

Det samlede teaterpolitiske oplæg er baseret på de nuværende statspenge til teater. De som havde håbet på en ny Teaterlov og nye visionære løft, er givetvis skuffede. Det er tankevækkende, at teaterplanen ikke har givet spekulationer eller forslag om hvilket børneteater som skal få æren som det nationale, hvilke nye internationale gæstespil vi kan forvente, hvilke udenlandske teaterledere som vil blive fristet af det nye danske teater eller hvilke teatermiljøer som får nye muligheder. Den mest billeddannende idé i den offentlige debat, er forslaget om at en succesrig fodbolddirektør skulle overtage et københavnsk teater. Det er naturligvis ikke den direkte konsekvens af Kulturministerens teateroplæg - men et nyt løft, en ny gejst, er svært at læse ud af linjerne.

Til gengæld vil politisk enighed ud fra oplægget give en ny sikkerhed for de mange teaterpolitiske aktører. Man kender konditionerne i den næste årrække.

En usikker faktor er den kommende kommunalreform. Kulturministerens oplæg bygger på den nuværende amtsstruktur, styrker endda amternes teaterpolitiske rolle. Dette kan naturligvis give usikkerhed, hvis en kommunalreform trækker tæppet væk under amterne.

Læs også:
Socialdemokraternes nye teaterkostume
Søges: teaterkrise
Hvem er teaterpublikum?
Udviklingscenter for ny dramatik
Teaterlove 1962-2002
Teaterkrise - hvor?
Danmarks dyreste skuespil
Rialto igen?
Lav teaterloven om
Hvis De har lyst en aften klokken otte
De tilfældige børneteatres hændelige død
Amatørteatrets placering i kulturpolitikken
Sats på danskheden
I arkivet:
Knock-out før teaterlov
Teatre til tælling
Publikumstal som politisk rettesnor
Teaterloven der forsvandt
Teaterlov udskydes
Teaterdebat peger bagud
Betænkelig betænkning
At justere teatre
Teatrene ud af kommunerne
Farvel til Teaterfællesskab
De uadskillelige
Enighed om teaterlov
Hastværk med teaterlov
Ny ledelse af københavnske teatre
Afgørende valg for københavnske teatre

Søndag Aften 10/2003

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2007


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.